SEASONS Season 1   Season 2   Season 3  
  ROOM(S) AGE GROUPS

ALL 

ALL

ALL

  Double  
107.00 €
139.00 €
126.00 €

  Single  
80.00 €
95.00 €
89.00 €

  Triple   
150.00 €
198.00 €
180.00 €

  Double Ocean View  
136.00 €
169.00 €
157.00 €

  Single Ocean View  
94.00 €
110.00 €
104.00 €

  Triple (Ocean View)  
194.00 €
240.00 €
222.00 €

  Double Superior (Ocean View)  
144.00 €
180.00 €
163.00 €

  Single Superior (Ocean View)  
104.00 €
121.00 €
113.00 €

  Triple Superior (Ocean View)  
204.00 €
254.00 €
232.00 €