SEASON Season 1  
  ROOM(S) PERSONS

ALL 

  Double  
234.00 €

  Single  
170.00 €

  Triple   
332.00 €

  Suite Double  
339.00 €

  Suite Single  
222.00 €

  Suite Triple  
481.00 €

  Junior Suite Double  
309.00 €

  Junior Suite Single  
208.00 €

  Junior Suite Triple  
440.00 €

  Double Ocean View  
263.00 €

  Single Ocean View  
185.00 €

  Triple (Ocean View)  
375.00 €

  Suite Swim-Out Double  
368.00 €

  Suite Swim-Out Single  
236.00 €

  Suite Swim-Out Triple  
523.00 €