SEASONS Season 1   Season 2   Season 3   Season 4   Season 5   Season 6  
  ROOM(S) PERSONS

ALL 

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

  Double  
215.00 €
289.00 €
286.00 €
238.00 €
194.00 €
220.00 €

  Single  
151.00 €
188.00 €
187.00 €
162.00 €
140.00 €
153.00 €

  Triple   
306.00 €
410.00 €
407.00 €
339.00 €
277.00 €
313.00 €

  Double Ocean View  
286.00 €
357.00 €
355.00 €
306.00 €
266.00 €
291.00 €

  Single Ocean View  
193.00 €
229.00 €
228.00 €
203.00 €
183.00 €
196.00 €

  Triple (Ocean View)  
407.00 €
509.00 €
505.00 €
436.00 €
378.00 €
414.00 €

  Grand Suite Double (Ocean View)  
380.00 €
344.00 €
293.00 €
280.00 €
306.00 €
UR

  Grand Suite Single (Ocean View)  
241.00 €
223.00 €
198.00 €
213.00 €
226.00 €
UR

  Grand Suite Triple (Ocean View)  
560.00 €
509.00 €
433.00 €
414.00 €
451.00 €
UR