SEASON Season 1  
  ROOM(S) PERSONS

ALL 

  Double  
179.00 €

  Single  
134.00 €

  Triple   
254.00 €

  Suite Double  
266.00 €

  Suite Single  
219.00 €

  Suite Triple  
379.00 €

  Double Ocean View  
222.00 €

  Single Ocean View  
156.00 €

  Triple (Ocean View)  
316.00 €

  Double (Pool View)  
194.00 €

  Single (Pool View)  
141.00 €

  Triple (Pool View)  
276.00 €

  Suite Tropical Double  
335.00 €

  Suite Tropical Single  
219.00 €

  Suite Tropical Triple  
477.00 €