SEASON Season 1  
  ROOM(S) PERSONS

ALL 

  Double  
212.00 €

  Single  
152.00 €

  Triple   
302.00 €

  Double Ocean View  
210.00 €

  Single Ocean View  
157.00 €

  Triple (Ocean View)  
309.00 €

  Double Premium  
266.00 €

  Single Premium  
180.00 €

  Triple Premium  
378.00 €

  Grand Suite Double (Ocean View)  
269.00 €

  Grand Suite Single (Ocean View)  
186.00 €

  Grand Suite Triple (Ocean View)  
395.00 €