SEASON Season 1  
  ROOM(S) PERSONS

ALL 

  Double  
220.00 €

  Single  
168.00 €

  Triple   
313.00 €

  Suite Double  
339.00 €

  Suite Single  
249.00 €

  Suite Triple  
481.00 €

  Junior Suite Double  
280.00 €

  Junior Suite Single  
204.00 €

  Junior Suite Triple  
398.00 €

  Bungalow Single  
190.00 €

  Bungalow Double  
263.00 €

  Bungalow Triple  
375.00 €

  Double Ocean View  
263.00 €

  Single Ocean View  
190.00 €

  Triple (Ocean View)  
375.00 €

  Bungalow Luxe  
223.00 €

  Bungalow Luxe Single  
190.00 €

  Bungalow Luxe Triple  
330.00 €

  Bungalow Suite Single  
223.00 €

  Bungalow 1 Room Double  
280.00 €

  Bungalow 1 Room Single  
219.00 €

  Bungalow 1 Room Triple  
398.00 €

  Bungalow Suite Romance Double  
263.00 €

  Bungalow Suite Romance Single  
223.00 €

  Bungalow Suite Double  
263.00 €

  Bungalow Suite Familiar Double  
430.00 €