SEASONS Season 1   Season 2   Season 3  
  ROOM(S) AGE GROUPS

ALL 

ALL

ALL

  Double  
255.00 €
226.00 €
194.00 €

  Single  
166.00 €
150.00 €
135.00 €

  Triple   
363.00 €
321.00 €
276.00 €

  Double Ocean View  
290.00 €
261.00 €
228.00 €

  Single Ocean View  
182.00 €
168.00 €
152.00 €

  Triple (Ocean View)  
412.00 €
371.00 €
325.00 €

  Double Superior (Ocean View)  
300.00 €
269.00 €
236.00 €

  Single Superior (Ocean View)  
189.00 €
172.00 €
157.00 €

  Triple Superior (Ocean View)  
428.00 €
382.00 €
336.00 €